>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:36


  tick  تدوین چهارچوب طراحی شهری برای خیابان ملاصدرای شیراز با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی - صفحه:9-24

  tick  بررسی رابطه رشد و اندازه شهرها در مناطق شهری ایران با استفاده از قاعده جیبرات - صفحه:25-34

  tick  ارزیابی عملکرد سرای محلات در راستای توسعه مدیریت محلی؛ نمونه موردی: سرای محله‌های اوین، تجریش و نیاوران - صفحه:35-46

  tick  راهبردهای احیا ارزش های زیبایی شناسی محیطی رود دره دارآباد تهران - صفحه:47-66

  tick  بررسی عوامل موثر بر تغییر سازمانی ادراک شده در شهرداری منطقه 17 - صفحه:67-82

  tick  طراحی ورودی شهر با رویکرد هویتبخشی به فضای شهری؛ نمونه موردی: ورودی شرقی شهر زنجان - صفحه:83-104

  tick  بررسی نقش طراحی معماری در انبوه سازی مسکن (نمونه موردی:‌مقایسه مجموعه مسکونی در ملبورن استرالیا با مجموعه مسکن شهر پردیس در تهران) - صفحه:105-124

  tick  تحلیل گردشگری روستایی شهرستان مریوان با استفاده از مدل Swot - صفحه:125-144

  tick  به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی برای قیمت‌گذاری شناور مجوز طرح ترافیک تهران جهت مدیریت بهینه شهر با هدف کاهش آلودگی هوا - صفحه:145-154

  tick  تحلیل و ارزیابی سیاست پژوهی نقش پذیری نهادهای رسمی در فرایند تامین زمین و مسکن شهری با ارایه راهکارها و پیشنهادات در ایران - صفحه:155-180

  tick  فرآیند تحلیل شبکه در ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی سیمای سرزمین رود- دره درکه - صفحه:183-202

  tick  مشارکت الکترونیکی در برنامه‌ریزی و مدیریت محله ای - صفحه:203-222

  tick  تعیین عوامل انگیزشی ساکنین بافت فرسوده شهر شیراز برای مشارکت در بهسازی و نوسازی آن - صفحه:223-232

  tick  نقش و جایگاه حسابرسی عملکرد در بهبود برنامه های خدمات رسانی و توسعه روستایی با تاکید بر جامعه دانایی محور - صفحه:233-246

  tick  بررسی و ارزیابی نحوه توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی؛ نمونه موردی: شهر بومهن - صفحه:247-268

  tick  تبیین مفهوم گفتمان مدنی در عرصه های عمومی شهری با رویکردی اکتشافی؛ از حمام ها تا تالارهای شهری - صفحه:269-298

  tick  تحلیل نشانه شناختی از فرهنگِ «معماریِ خانه» در عصر جهانی شدن با تاکید بر معماری پساساختارگرایی؛ از «خانه تا ناخانه» - صفحه:299-322

  tick  تحلیل ابعاد مختلف حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان؛ بررسی میدانی: محدوده پیرامونی خیابان کارگر شمالی و مرکز قلب تهران - صفحه:323-338

  tick  امکان سنجی توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران با تاکید بر سیستم های تصمیم گیری چند شاخصه؛ مطالعه موردی: منطقه 20 تهران - صفحه:339-350

  tick  بررسی آثار اقتصادی وندالیسم بر هزینه‌های شهرداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی: مطالعه موردی مشهد - صفحه:351-368
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved