>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:40


  tick  تحلیل تطبیقی تیمچه های با فضای مرکزی غیرمسقف به عنوان فضاهای شهری تجاری در بازار با تاکید بر ویژگی های تیمچه صرافیان در استان فارس - صفحه:7-22

  tick  بررسی و بازبینی جایگاه گرافیک در طراحی شهری با تاکید بر اسناد طراحی - صفحه:23-46

  tick  بازشناسی مفاهیم مسکن و سکونت بر اساس آموزه های اسلامی - صفحه:47-60

  tick  ارزیابی میزان رضایت شهروندی از کیفیت های سکونتی در مجتمع های مسکونی؛ موردپژوهی: مجتمع‎های مسکونی شهر همدان - صفحه:61-80

  tick  هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه ارتقا فرهنگ شهروندی - صفحه:81-106

  tick  بررسی نقش معماری در طراحی فضاهای شهری؛ نمونه موردی: فضاهای آموزشی مدرن - صفحه:107-140

  tick  بررسی نقش مراکز مذهبی در افزایش سرزندگی شهرهای معاصر؛ مطالعه موردی: محدوده امامزاده صالح تجریش، تهران - صفحه:141-158

  tick  تحلیل انگاره های محیطی موثر بر مولفه معنا در بازار سنتی ایرانی؛ نمونه موردی: مقایسه تطبیقی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه کاشان - صفحه:159-176

  tick  خوانشی از جایگاه و نقش برندسازی معماری بر رقابت پذیری شهری در شهرهای جهانی - صفحه:177-206

  tick  تبیین اصول و معیارهای طراحی فضاهای بازداشتگاهی شهری با تاکید بر روانشناسی اجتماعی؛ موردپژوهی: معماری زندان - صفحه:207-236

  tick  تبیین نقش هوش هیجانی و مهارت سیاسی در رابطه بین سبک رهبری تحول افرین مدیران با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شهرداری بندرعباس) - صفحه:237-248

  tick  رهیافتی بر شناسایی بایسته های سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر سیاستهای شهرسازی و صنعت ساختمان - صفحه:249-268

  tick  بررسی میزان تاثیر گذاری عناصر معماری بومی بر سرزندگی شهروندان در محلات بافت قدیم رشت (نمونه موردی: محله ساغری سازان) - صفحه:269-284

  tick  تبارشناسی گردشکری سلامت بر گردشگرپذیری شهری با تاکید بر اصول طراحی مراکز آب درمانی - صفحه:285-312

  tick  معرفت شناسی فازی و سازگاری روش شناختی آن با پژوهش های معماری و شهرسازی - صفحه:313-328

  tick  بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهر نورآباد؛ در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی - صفحه:329-352

  tick  آینده شناسی مدیران و رابطه آن با پیشرفت عملکرد سازمان در شهرداری شهرستان دیلم در سال 1392 - صفحه:353-364

  tick  بررسی تاثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها (نمونه موردی: شهر مشهد) - صفحه:365-382

  tick  شناخت والویت بندی الگوهای صحیح مسکن روستایی درتوسعه پایدار معماری روستا با استفاده از تکنیک های Madm شهرستان ماسال - صفحه:383-398

  tick  شناسایی و تدوین استراتژی های موثر مدیریت استراتژیک توسعه شهری شهرستان رامسر - صفحه:399-418
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved