>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:31


  tick  ارایه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد موثر شهرداری ها با تلفیق دو مدل Bsc و Efqm؛ مورد پژوهی: مناطق 3 و 18شهرداری تهران - صفحه:7-26

  tick  ارایه روشی برای تعیین حداکثر تراکم ساختمانی در مقیاس قطعات مسکونی - صفحه:27-40

  tick  بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر) - صفحه:41-64

  tick  در جستجوی معیارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران؛ نمونه موردی: اصفهان، دردشت - صفحه:65-82

  tick  ارایه الگوها و روش‎های مطلوب تبدیل شهر تهران به شهر آموزش‎دهنده (با تاکید بر اصول و تجارب جهانی) - صفحه:83-106

  tick  مطالعه و شناخت منابع مالی و ارایه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری ها؛ مورد پژوهش؛ شهرداری شهر مهاباد - صفحه:107-124

  tick  ضرورت بازبینی مدل مدیریت شهر تهران و انتخاب مدل برتر - صفحه:125-138

  tick  شناسایی عوامل موثر در شکل گیری شهر یادگیرنده در منطقه 6 شهرداری تهران - صفحه:139-156

  tick  مشارکت‌پذیری شهروندان تهرانی در حوزه وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهروندان منطقه 4 شهرداری تهران) - صفحه:157-174

  tick  ارزیابی وضعیت هوش سازمانی در شهرداری های شرق مازندران - صفحه:175-188

  tick  بررسی ارتباط بین ابنیه شاخص شهری به کمک عناصر طبیعی، مورد مطالعه: منطقه پیرامون هسته قدیمی شهر کرج - صفحه:189-204

  tick  مکان یابی اسکان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران - صفحه:205-222

  tick  تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری: مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان - صفحه:223-240

  tick  آسیب‌ها و راهکارهای قانونی- اجرایی تملک املاک واقع در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده شهر تهران - صفحه:241-256

  tick  ارزیابی تعادل فضایی در سیستم شهری بوشهر و فارس - صفحه:257-268

  tick  تحلیل ناپایداری مکانی- فضایی بافتهای فرسوده شهری؛ مطالعه موردی: منطقه ده شهر تهران - صفحه:269-280

  tick  ارزیابی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش حمل‌ و نقل شهری با استفاده از مدل‌های سیستم پویایی؛ مطالعه موردی: شهر مشهد - صفحه:281-294

  tick  ارزیابی تاثیر اجتماعی (اتا) پروژ‌ه‌های شهری، نمونه موردی: پارک کودک ظفر گلچین در منطقه 10 شهرداری تهران - صفحه:295-316

  tick  ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان در شهرهای جدید، مورد پژوهی: شهر جدید اشتهارد - صفحه:317-334

  tick  رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سلامت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و Ahp در محیط فازی - صفحه:335-355
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved