>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1390 - دوره:9 - شماره:28


  tick  بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد؛ کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن - صفحه:7-26

  tick  نقش نهادهای مدیریت شهری در مدیریت پایدار شهر با تاکید بر جایگاه کمیسیون ماده پنج شهر تهران - صفحه:27-46

  tick  تحلیل و ارزیابی میزان تاثیر محدودیتهای ترافیکی در کاهش آلاینده های تولیدی وسایل نقلیه؛ نمونه موردی: بزرگراه شهید حکیم - صفحه:47-60

  tick  بررسی مفهومی باغسازی‌ ایرانی در رویکرد پدیدارشناسی در معماری منظر، تبارشناسی و شاخص‌شناسی - صفحه:61-80

  tick  بررسی راهکارهای بهبود و سازماندهی یکپارچه بافت فرسوده ساحلی؛ نمونه موردی بندرعباس - صفحه:81-92

  tick  ارزیابی آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از روش دلفی؛ نمونه موردی: شهر بیرجند - صفحه:93-110

  tick  تحلیل میزان گرایش اقشار مختلف اجتماع به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها (مطال عه موردی: مناطق 22 گانه کلانشهر تهران) - صفحه:111-122

  tick  ساماندهی نظام استقرار ایستگاه‌های Bts، متناسب با اهداف برنامه‌ریزی شهری از طریق راهکار استفاده از ایستگاه‌های مشترک؛ مورد مطالعه: شهر تهران - صفحه:123-142

  tick  ارزیابی توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری؛ مطالعه موردی: شهر سمنان - صفحه:143-156

  tick  بررسی و تحلیل میزان عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی؛ مورد پژوهش: بخش کونانی شهرستان کوهدشت - صفحه:157-174

  tick  سنجش و تحلیل میزان توسعه یافتگی بر اساس رویکرد توسعه همه جانبه روستایی؛ نمونه موردی: دهستان خانمیرزا، شهرستان لردگان - صفحه:175-192

  tick  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت کاهش آسیب های ناشی از زلزله با تاکید بر امکان اسکان اضطراری و موقت در ماهدشت - صفحه:193-208

  tick  معرفی چارچوبی جهت ارزیابی توان گردشگری ایران در مقیاس منطقه ای - صفحه:209-222

  tick  تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب - صفحه:223-240

  tick  گفتمانی تحلیلی در ماندگاری حسینیه ها به مثابه کنش پذیریِ عملکردیِ فضاهای عمومی شهری در بازتاب باورها و آیین های جمعی - صفحه:241-254

  tick  بررسی جایگاه مدیریت عمران شهری در تحقق طراحی شهری مطلوب ؛ نمونه موردی: برنامه های توسعه و عمران در تهران - صفحه:255-272

  tick  باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد Bid (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه) - صفحه:273-284

  tick  کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تاکید بر روش های Topsis و Saw - صفحه:285-296

  tick  سنجش ذهنی قابلیت پیاده مداری و مولّفه های تاثیرگذار بر آن در محلات؛ مطالعه موردی: محله چیذر - صفحه:297-313

  tick  طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی در توسعه فضاهای رهاشده شهری با استفاده از رویکرد تلفیقی فازی و Swot؛ نمونه موردی: شهر یزد - صفحه:314-330
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved