>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1391 - دوره:10 - شماره:29


  tick  مکانیابی محوطه های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر (کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکزFgd و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Ahp - صفحه:7-22

  tick  بافت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد با نگرش سیستمی - صفحه:23-48

  tick  ارزیابی روند تهیه و اجرای طرح های ساختاری- راهبردی؛ نمونه موردی منطقه 9 شهرداری تهران - صفحه:49-60

  tick  بررسی و تحلیل اثر بخشی آموزش بر توانمندسازی دهیاران - صفحه:61-80

  tick  کاربرد چیدمان فضایی در خیابان ولیعصر شهر باشت - صفحه:81-90

  tick  راهبردهای ساختار نهادی- مدیریتی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری؛ مطالعه موردی: شهر کرج - صفحه:91-114

  tick  ارزیابی جایگاه الگوهای بومی در برنامه های ساخت و ساز مسکن روستایی؛ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی - صفحه:115-130

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات (Tam) و رهیافت نظری رفتار برنامه ریزی شده (Tpb) و اعتماد (Trust)؛ مطالعه موردی: دفاتر خدمات الکترونیک شهر - صفحه:131-150

  tick  فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش تقاضای سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر شیراز - صفحه:151-164

  tick  بررسی ایجاد محدوده پیشنهادی طرح ترافیک شیراز از منظر ساکنین شهر - صفحه:165-178

  tick  تبیین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی؛ مطالعه موردی: شهرستان قزوین - صفحه:179-198

  tick  برآورد کارایی فنی شهرداریهای ایران؛ مورد پژوهی: شهرداری های مراکز استان های کشور - صفحه:199-212

  tick  ارزیابی علل عدم استفاده از فناوری‎های نوین ساختمانی در نوسازی بافت‎های فرسوده شهر تهران - صفحه:213-234

  tick  ارزیابی شیوه های تامین مالی در طرح های نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ نمونه موردی: محله حمزه آباد واقع در منطقه 20 شهر تهران - صفحه:235-246

  tick  تلفیق مدل Ahp و تحلیل شبکه در محیطGis جهت مکان گزینی کاربری درمانی (بیمارستان)؛ مطالعه موردی شهر سمنان - صفحه:247-258

  tick  تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه پایدار فضاهای سبز درون شهری؛ نمونه موردی: شهر میاندوآب - صفحه:259-276

  tick  سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان - صفحه:277-286

  tick  ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه تونل توحید در شهر تهران - صفحه:287-304

  tick  کاهش میزان جرم خیزی در بازسازی مناطق شهری زلزله زده با رویکرد Cpted با تاکید بر چرخه مدیریت بحران؛ مورد پژوهی: بازسازی شهر بم پس از زلزله سال 1382 - صفحه:305-320

  tick  ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در محلات شهری با بررسی نگرش ساکنین محلی؛ مورد پژوهی: محله توحید، شهر بندرعباس - صفحه:321-336
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved