>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:26


  tick  باززنده سازی منظر فرهنگی تخت سلیمان با تاکید بر رویکردهای بازآفرینی و حفاظت از میراث جهانی Icomos : منشور فلورانس، پی.اچ. چایلدهود، سیاست بنگاه پارک های کانادایی، بنگاه پارک ملی ایالات متحده - صفحه:7-26

  tick  بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387 - صفحه:27-40

  tick  تدوین استراتژی های بهینه سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش Swot و Qspm مطالعه موردی: شهرساری - صفحه:41-62

  tick  ارزیابی اثربخشی عملکرد شهرداری قاین از دیدگاه شهروندان - صفحه:63-78

  tick  مفهوم مکان و تصویر ذهنی و مراتب آن در شهرسازی از دیدگاه کریستین نوربری شولتز در رویکرد پدیدار شناسی - صفحه:79-92

  tick  بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش کارکنان شهرداری کرج با رویکرد توانمندسازی - صفحه:93-106

  tick  مکان گزینی بهینه پارکینگ های طبقاتی شهر تهران، مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری تهران : با روش های مختلف وزندهی و تلفیق اطلاعات نظیر وزندهی تخصیص امتیاز Eerged Enin Pha Ôpha Yzzuf و روش همپوشانی شاخص و فازی بعنوان روش تلفیق - صفحه:107-118

  tick  سنجش ارزش های کیفی فضاهای باز شهری با استفاده از مدل Hpm مطالعه موردی: محدوده مسکونی رود، دره ولنجک - صفحه:107-118

  tick  بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان (مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:133-146

  tick  بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری، مورد پژوهی: شهر محلات - صفحه:147-162

  tick  بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه (مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه) - صفحه:163-180

  tick  بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و تاثیر میزان سواد اعضا در آن (نمونه موردی: شهرستان دیر) - صفحه:181-190

  tick  بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر سقز در رویکردی تحلیلی - صفحه:191-206

  tick  بازبینی و بررسی اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی در رویکرد فراتحلیل با تاکید بر زمینه های گسترش صنعت گردشگری - صفحه:207-224

  tick  بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی مورد پژوهی استان اصفهان - صفحه:225-241

  tick  تهیه طرح جامع رنگی تلاشی برای مدیریت رنگه ها در شهر نمونه مطالعاتی خیابان سپه اصفهان - صفحه:241-257
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved