>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1390 - دوره:9 - شماره:27


  tick  بررسی و تحلیل عوامل موثر در تجلی شهر امن از دیدگاه اسلام - صفحه:7-18

  tick  چالش ها و نقش های چندگانه توسعه شهر تهران - صفحه:19-30

  tick  الزامات معماری تاثیرگذار در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های مترو - صفحه:31-40

  tick  تدوین شاخص های سیاست گُذاری با هدف تحقق پایداری فرهنگی؛ مورد پژوهی: منطقه کلانشهری تهران - صفحه:41-58

  tick  قابلیت های اکوتوریسم روستایی در مازندران (پهنه بندی، مدیریت حفظ و توسعه) - صفحه:59-78

  tick  ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (Brt) شهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (Swot) - صفحه:79-98

  tick  بررسی نقش بکار گیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آباد در سال 1389 - صفحه:99-124

  tick  ارزیابی تغییر سیمای ‎سرزمین تهران بر اساس شاخص‎های عملکرد بوم‎شناختی شبکه سبزراه‎ها - صفحه:125-144

  tick  بازبینی تاثیرات مثبت و تبعات منفی مناطق کلانشهری بر اقتصاد و محیط زیست جهان؛ نمونه های موردی: اتحادیه اروپایی و امریکای لاتین - صفحه:145-162

  tick  نارضایتی از مکانِ پیرامونِ بافتهای بازسازی شده؛ نمونه موردی: بافت مسکونی پیرامون خیابان «شهید نواب صفوی» تهران - صفحه:163-182

  tick  معرفی ویدئواکولوژی و استخراج معیارهای هماهنگی و عدم هماهنگی محیط بصری با دستگاه بینایی از مطالعات ویدئواکولوژی انجام شده بر روی نمای ساختمان های گوناگون - صفحه:183-196

  tick  بررسی نقش و جایگاه سواد اطلاعاتی بر مشارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) - صفحه:197-216

  tick  تعیین نوع اولویت نوسازی نواحی دارای اُفت شهری با استفاده از گزینه تحلیل عاملی و مدل منطق بولین؛ مطالعه موردی: منطقه یِ 15 شهرداری شهر تهران - صفحه:217-228

  tick  بررسی تاثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعی بر مسکن روستایی گیلان - صفحه:229-246

  tick  نیازسنجی آموزشی شهرداری ها به منظور بهسازی سکونتگاه های غیررسمی در ایران؛ مطالعه موردی: بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه - صفحه:247-262

  tick  بازتعریف فضای شهری (مطالعه موردی: محور ولیعصر حد فاصل میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر) - صفحه:263-283
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved