>
Fa   |   Ar   |   En
   تقویم مهریه به نرخ روز  
   
نویسنده دادمرزی سیدمهدی
منبع مدرس علوم انساني - 1384 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:59 -86
فایل تمام متن
چکیده    به موجب تبصره ( الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین ‹‹ رعایت شاخص قیمت سالانه ›› مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است . البته این قالب با قالب های ‹‹ خسارت تاخیر تادیه ›› و ‹‹ شرط ضمن عقد ›› تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر ، این تمایز را نشان داده ایم . همچنین برای به نرخ روز در آوردن مهریه ،‌شرایط ماهوی و شکلی ویژه ای در قوانین پیش بینی شده است که بررسی از آنها ، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل میدهد . دراین راستا، ابهامات و سوالات چندی را نیز طرح ساخته و تلاش کرده ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مساله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون،‌ پاسخ های مناسبی را ارائه کنیم .
کلیدواژه مهریه ، نرخ روز، خسارت تاخیر، تاخیر تادیه ، شاخص قیمت ، وجه رایج .
آدرس دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی dadmarzim@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved