>
Fa   |   Ar   |   En
   تفکیک بین نهادهای شبه داوری از نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی  
   
نویسنده زرکلام ستار
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - شماره : 37 - صفحه:105 -132
فایل تمام متن
چکیده    دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف موثر بر قراردادهای بین المللی شناخته شده است ؛ اما این نهاد در برخی ازقراردادها ، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین المللی نمی تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگیهای کاملا فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت معین شده برآورد سازد . از این رو نهادهای بین المللی فعال در زمینه قراردادهای پیمانکاری بین المللی ، نظیر فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد ،‌ نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبل قراردادها پیشنهاد می کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است . دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولا اشخاصی که مامور حل اختلافاتند اصولا مهندسی یا متخصص در زمینه ی مورد بحث هستند . و ثانیا تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است . دراین تحقیق ،‌ پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوهای شبه داوری را درحق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می دهیم .
کلیدواژه نهاد شبه داوری ، نهاد داوری، مهندسین مشاور ، فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور ، کمیته حل اختلاف ، دستور موقت پیش از داوری .
آدرس دانشگاه شاهد, گروه حقوق , ایران
پست الکترونیکی zarkalam@shahed.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved