>
Fa   |   Ar   |   En
   پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی  
   
نویسنده بی آزارشیرازی عبدالکریم
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - شماره : 37 - صفحه:49 -72
فایل تمام متن
چکیده    امروزه در کشورهای مختلف جهان ، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امورقضایی و دادگستری دارد ؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست و یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام میدهند . در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقضها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است . پزشکی قانونی در فقه و حوقق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست ، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم بر اساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است . و ایا میتوان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری ، آزمایش خون و غیره استفاده کرد ؟ این مقاله به بررسی سوالات فوق و در صورت امکان اراده پاسخ آنها می پردازد.
کلیدواژه داد پزشکی ، طب شرعی .
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved