>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی در زنجیره تأمین (صنعت خودرو ایران)  
   
نویسنده مقبل باعرض عباس ,گودرزی غلامرضا
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:149 -180
فایل تمام متن
چکیده    بی شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. رقابت افزایش یافته و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بین المللی هستند. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی بازار برابر مشتری تعریف شود و بازار نیز در حد جهانی باشد، مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف می گردد. در این عرصه اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط جهانی شدن تولید شرکتهای تولیدی را وادار ساخته تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاه های جهانی بیندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بین المللی داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین ابعاد این مساله یعنی انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1) دارا بودن ابعاد تولید در مقایس جهانی و 2) همکاری استراتژیک پرداخته و سعی دارد تا با ارائه مدل کاربردی تحت عنوان مدل انتخاب تامین کننده استراتژیک جهانی و آزمون آن در صنعت خودروسازی کشور پاسخ یکی از اساسی ترین سوالات پیش روی مدیران صنعتی کشور را فراهم کند. این سوال اساسی این است که کدام تامین کننده در زنجیره تامین شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتی مجموعه شرکت در ابعاد تولید جهانی افزایش یابد؟
کلیدواژه مدل انتخاب تامین کننده استراتژیک جهانی، تولید در مقیاس جهانی، همکاری استراتژیک، تامین کننده استراتژیک
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved