>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی علل وقوع زمین لغزش در روستای نصیرآباد ورزقان (استان آذربایجان شرقی) با استفاده از...  
   
نویسنده روستایی شهرام
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:23 -44
فایل تمام متن
چکیده    در بهار سال 1374 زمین لغزش بزرگی در دامنه مشرف بر بستر رودخانه ، در نزدیکی روستای نصیر آباد شهرستان ورزقان واقع در هفتاد کیلومتری شمال شرق تبریز به وقوع پیوست . روستای نصیر آباد در اثر این حادثه خسارت عمده ای متحمل شد و بخش غربی روستا نسبت به بخش شرقی آن حدود 4 متر اختلاف ارتفاع پیدا کرد .در این تحقیق داده های زمین شناسی وعوامل ژئومورفولوژیکی موثر در ناپایداری این دامنه ، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس داده های مورفومتری نقشه پهنه بندی زمین لغزش و شناخت ویژگیهای کمی آن صورت گرفته است که با تحلیل مکانیسمهای فعال در حرکات توده ای مواد ، طرحهای ایمنی جهت کنترل آن ارائه شده است .بررسیهای میدانی و داده های جمع آوری در رابطه با زمین شناسی ، اقلیم و پوشش گیاهی نوع خاک و کاربرد روشهای مورفومتری نشان می دهد که بارشهای ناگهانی و شدید در منطقه و نفوذ آبهای سطحی در بالادست دامنه به داخل مواد نهشته ای از قبیل مارن توف رس ماسه دار و ضخامت زیاد نهشته های سطحی در روی دامنه های با شیب متوسط ،علت اصلی وقوع رانش زمین بوده است .
کلیدواژه زمین لغزش ، مورفومتری ، ژئومورفولوژی ، پهنه بندی ، آذربایجان شرقی
آدرس دانشگاه تبریز, گروه جغرافیای طبیعی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved