>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل تاثیرگذاری تنوع گروه کاری بر عملکرد با توجه به نقش تعارض  
   
نویسنده خائف الهی احمدعلی ,هادی زاده مقدم اکرم
منبع مدرس علوم انساني - 1381 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:17 -42
فایل تمام متن
چکیده    امروزه با پیچیده تر شدن محیط سازمانها ، گسترش رقابت جهانی ونیز پیچیدگی تصمیم گیریها ، سازمانها برای اینکه اثر بخش باشند ناگزیرند شکلهای جدید ساختاری را برای کاهش هزینه ها و به طور همزمان برای افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان ، سهامداران ، عرضه کنندگان و .... در نظر گیرند . از این رو شکل و ساختار سازمانی باید به سوی ساختارهای مبتنی نبر گروههای کاری حرکت کند . ترکیب یک گروه ، نقش مهمی را در عملکرد اثر بخش یک سازمان ایفا می کند . توجه روزافزون راهبردهای جدید سازمانی به تنوع جمعیتی نیروی کاری از این امر ناشی می شود که موفقیت در بستر متغییر امروزی در گرو همکاری و تبادل نظر جدی بین کارکنان با زمینه ها ، تجربه ها و مهارتهای مختلف است که موجب افزایش تواناییهای شناختی آنان در زمینه شناسایی مشکلات ، ارائه راهکارهای جدید و اتخاذ تصمیم گیریهای مناسب و موثر در جهت افزایش عملکرد شناختی وظیفه ای در سازمان می شود . چالشی که هم اکنون ما با آن روبرو هستیم این است که چگونه می توان تنوع جمعیتی نیروی کار را به گونه ای طراحی کنیم که هم به دیدگاههای منحصر به فرد افراد احترام بگذاریم وهم حس مشترکی از چشم انداز آتی سازمانی را ترویج دهیم .
کلیدواژه تنوع جمعیتی ، تعارض وظیفه ای ، تعارض احساسی ، عملکرد شناختی وظیفه ای .
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved