>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1387 - دوره:11 - شماره:3


  tick  افزایش نمایانی و تزاید مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی - صفحه:3-6

  tick  سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران و رتبه بندی مولفه های آن (مطالعه موردی: کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان یزد) - صفحه:7-28

  tick  بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی - صفحه:29-56

  tick  نقش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات پزشکی: مقایسه نظرهای پژوهشگران و کتابداران - صفحه:57-70

  tick  مبانی نظری و عوامل موثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم افزارهای پایگاه های اطلاعاتی - صفحه:71-96

  tick  کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش - صفحه:97-116

  tick  ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر تهران (گزارشی از پیشرفت کار یک طرح پژوهشی) - صفحه:117-138

  tick  مقایسه کارایی طرح فراداده ای هسته دوبلین و قالب فراداده ای مارک 21 در سازماندهی منابع اطلاعاتی شبکه جهانی وب - صفحه:139-158

  tick  سیستم مدیریت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های الکترونیکی - صفحه:159-180

  tick  پیشنهاد شیوه کنترلی در میز امانت کتابخانه با استفاده از بازخورد مراجعان به منظور ایجاد تعادل در فرایند امانت (مورد: کتابخانه موسسه عالی بانکداری) - صفحه:181-206

  tick  کتابخانه های دیجیتال: پژوهشهای ارزیابی محور، مباحث و ملاحظات - صفحه:207-240

  tick  گرفتن هزینه استفاده از کتابخانه ها: چرا و چگونه؟ - صفحه:241-252

  tick  H Index، شاخصی نوین برای ارزیابی بازده علمی یک محقق - صفحه:253-261
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved