>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1386 - دوره:10 - شماره:4


  tick  آز آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر - صفحه:5-26

  tick  مارک ایران به کجا می رود؟ بررسی مارک ایران در سه مرحله - صفحه:27-48

  tick  نقد و نظری بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه ها با نگاهی به کتابخانه های آستان قدس رضوی - صفحه:49-64

  tick  نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه - صفحه:65-88

  tick  بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتاب خوانی با الگوی انگیزشی مزلو - صفحه:89-110

  tick  ارزیابی درونی در کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان - صفحه:111-128

  tick  پر کردن شکاف دیجیتال: تاملی بر نقش کتابداران و اطلاع رسانان در هزاره سوم - صفحه:129-144

  tick  عوامل موثر بر موفقیت مدیران مراکز اطلاعات علمی در ایران - صفحه:145-176

  tick  بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکو و تا که او چی» - صفحه:177-212

  tick  میزان گرایش ملیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان - صفحه:213-236

  tick  زندگی واقعی،کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس و جوهای کاربران در وب - صفحه:237-272

  tick  بررسی تاثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی - صفحه:273-292
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved