>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:2


  tick  نادیده گرفتن معلولان در کتابخانه های عمومی مشهد - صفحه:5-7

  tick  تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل بر پایه نظریه بارشناختی - صفحه:9-33

  tick  معماری اطلاعات در مجله های الکترونیکی علمی- پژوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی - صفحه:35-60

  tick  امنیت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی ایران - صفحه:61-90

  tick  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد - صفحه:91-117

  tick  نقش عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین جوانان روستایی بر اساس نظریه نشر نوآوری راجرز(مطالعه موردی روستاهای اورامانات استان کرمانشاه) - صفحه:119-138

  tick  ارزیابی نمایه پایان کتابهای فارسی حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در فاصله سالهای 1385-1389 از نظر رعایت معیارهای استاندارد ایزو 1996-1999 - صفحه:139-165

  tick  نقش و جایگاه آرشیو دیداری و شنیداری صدا و سیمای مرکزبوشهر در پشتیبانی از فرایند تولید برنامه های رایویی-تلویزیونی این مرکز - صفحه:167-187

  tick  ضرورت وجود طرح اضطراری در کتابخانه ها و آرشیوها - صفحه:189-201

  tick  زیر ساخت های اشتراک دانش در آموزش عالی بررسی گروه های آموزشی کتاب داری و اطلاع رسانی - صفحه:203-224

  tick  سنجش اثر سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی بر شاخص های عملکرد کتابخانه ای:مورد مطالعه کتابخانه های عمومی شهر تهران - صفحه:225-241

  tick  رویکردهای ارزیابی نظام های بازیابی اطلاعات پس زمینه و چشم انداز پیش رو - صفحه:243-258

  tick  آر.دی.ای.و وب معنایی ماشین خوان نمودن داده های آر.دی.ای به واسطه آر.دی.اف - صفحه:259-284
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved