>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1389 - دوره:13 - شماره:1


  tick  معیاری پروزن در پذیریش مقاله برای نشر - صفحه:5-8

  tick  سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی - صفحه:9-34

  tick  بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجله های علمی - پژوهشی ایران از دید ناشران - صفحه:35-52

  tick  مقایسه جامعیت نسبی پایگاه های فارسی زبان مگ ایران پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (اس . آی . دی) و ایران مدکس در بازیابی اطلاعات حوزه دندانپزشکی - صفحه:53-72

  tick  تولیدات علمی دانشگاه آزاداسلامی از سال 1990 تا 2007 میلادی بر اساس آمار پایگاه های موسسه اطلاعات علمی (Isi) - صفحه:73-90

  tick  مطالعه تطبیقی میزان خود استنادی در دو نشریه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی در سالهای 1382 تا 1386 بر اساس پایگاه گزارشهای استنادی نشریه های فارسی پایگاه علوم جهان اسلام - صفحه:91-110

  tick  بررسی راهکارهایی علمی به منظور فعال شدن کتابخانه های مدارس شهر زاهدان و توسعه فرهنگ مطالعه - صفحه:111-132

  tick  بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز - صفحه:133-150

  tick  مطالعه عملکرد وب سایتهای دانشگاه های علوم پزشکی ایران در محیط وب با استفاده از روش تحلیل تناظر - صفحه:151-174

  tick  بررسی و ارزیابی کارایی کتابخانه ها در به کارگیری مدیریت دانش و نوآوری به منظور بهبود کیفیت خدمات با استفاده از مدل Dea دو مرحله ای مطالعه موردی : کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد - صفحه:175-204

  tick  شبکه های عصبی مصنوعی رویکردی نوین در سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی - صفحه:205-226

  tick  نقش و جایگاه مخازن سازمانی در اشاعه و دسترس پذیر کردن اطلاعات در جامعه علمی - صفحه:227-250

  tick  کشف مسیر حرکت کاربران اطلاعات الکترونیکی با استفاده از الگوریتم قوانین وابستگی در داده کاوی: مطالعه موردی وب سایت کتابخانه دانشگاه یو تی اس استرلیا - صفحه:251-283
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved