>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1388 - دوره:12 - شماره:3


  tick  نابسامانی در ارائه آمار کتابهای کتابخانه های دانشگاهی ایران - صفحه:3-18

  tick  بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (Lis) در تشکیل سرمایه اجتماعی - صفحه:19-42

  tick  بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن (مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) - صفحه:43-64

  tick  بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران - صفحه:65-86

  tick  میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی (Isi) در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی خارجی - صفحه:87-114

  tick  تبیین جایگاه مدیریت روابط با مشتری (Crm) در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی - صفحه:115-140

  tick  رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در استفاده از شبکه جهانی وب - صفحه:141-168

  tick  ادواریهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی - صفحه:169-208

  tick  بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی - صفحه:209-232

  tick  اجرا و پیاده سازی مدل Sears: ابزاری نوین جهت ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی - صفحه:233-264

  tick  ارزیابی مکاشفه ای: روشی کیفی برای ارزیابی رابط کاربر وب سایتها و پایگاه های اطلاعاتی - صفحه:265-280

  tick  تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های دیجیتالی: رویکردی متن پژوهانه - صفحه:281-300

  tick  آنچه کتابداران دانشگاهی باید در مورد تفکر خلاق بدانند - صفحه:301-323
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved