>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی شیشه-اپوکسی تقویت شده با نانوذرات تیتانیم دی اکسید  
   
نویسنده صالحی حمیدرضا ,صالحی منوچهر
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1394 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:263 -276
چکیده    در این پژوهش، خواص مکانیکی نمونه های اپوکسی و کامپوزیت شیشه-اپوکسی حاوی درصدهایمختلف نانوذرات تیتانیم دی اکسید با آزمون های کشش و خمش سه نقطه ای، بررسی دقیق شدهاست. نتایج آزمون های کشش، برای نمونه های اپوکسی حاوی نانوذرات نشان داد، با اضافه شدننانوذرات به زمینه، استحکام و مدول یانگ به مقدار محدود افزایش یافته، اما کرنش در نقطهاستحکام نهایی و کرنش شکست نمونه ها، کاهش یافته است. همچنین، نمونه های نانوکامپوزیتهیبریدی شامل چهارلایه پارچه شیشه e-glass و زمینه اپوکسی حاوی نانوذرات، در دو جهتاصلی و ° 45 در حالت کشش و خمش بررسی شدند. نتایج آزمون ها حاکی از بهبود زیاد خواصمکانیکی شامل استحکام و مدول یانگ در حالت خمشی و کششی است. خواص نمونه دارای % 1نانوذرات نیز بهتر از سایر نمونه ها بوده و استحکام کششی آن % 9/ 25 برای نمونه راستای اصلی و17/9% برای نمونه ° 45 ، افزایش یافته است. مدول یانگ در حالت کششی نمونه دارای % 1 حجمینانوذرات نیز افزایش % 4/ 14 را برای نمونه در راستای اصلی و ° 5/ 17 را برای نمونه در ° 45 نشانمی دهد. این افزایش فقط به دلیل بهبود محدود خواص مکانیکی زمینه کامپوزیت نیست. بررسیدقیق ریزساختار نانوکامپوزیت های هیبریدی نشان می دهد، با افزودن نانوذرات، چسبندگی بینالیاف و ماتریس و سطح تماس الیاف و زمینه، به طور چشمگیر بهبود یافته است. همچنین، بررسیناحیه شکست نمونه های نانوکامپوزیتی هیبریدی نشان دهنده کاهش مساحت ناحیه تخریب باافزودن نانوذرات به زمینه بوده و رفتار تمام نمونه های شامل نانوذرات، شکننده تر از نمونه هایبدون نانوذرات است. در حالی که مقایسه مدول چقرمگی )مساحت زیر نمودار تنش-کرنش( حاکیاز افزایش جذب انرژی در نمونه های نانوکامپوزیتی است.
کلیدواژه نانوکامپوزیت هیبریدی ,نانوپلیمر ,کامپوزیت شیشه-اپوکسی ,فصل مشترک الیاف و زمینه ,خواص مکانیکی
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved