>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت و ارزیابی جاذب‌های ایروژلی پلیمری بر پایه الیاف پلی‌آکریلونیتریل برای حذف آلاینده‌های نفتی از آب دریا  
   
نویسنده جان‌قمصری یوسف ,کافی محمدرضا ,نعمتی لای ابراهیم ,اشجاری محسن
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1400 - دوره : 34 - شماره : 3 - صفحه:299 -311
چکیده    فرضیه: ‌نشت نفت و فراورده‌های آن به آب‌های آزاد دنیا و ایجاد لکه‌های نفتی، به‌دلیل ایجاد مشکلات و خسارات شدید زیست‌محیطی و اقتصادی به نگرانی جهانی تبدیل شده است. از این‌رو، دست‌یابی به فناوری موثر در پاک‌سازی نفت نشت‌یافته به‌منظور محافظت از محیط زیست اهمیت زیادی دارد. یکی از روش‌های موثر برای جداسازی لکه‌های نفتی، استفاده از جاذب‌های بر پایه ایروژل است. پژوهش حاضر برای تهیه ایروژل پلی‌‌آکریلو‌نیتریل به‌منظور جذب و جداسازی نفت از پساب نفتی، بهبود خواص مکانیکی ایروژل تهیه‌شده به‌واسطه وجود الیاف پلی‌‌آکریلو‌نیتریل در ساختار آن، اثر پارامترهای مختلف بر شکل‌شناسی، تخلخل و درصد جذب نفت در ایروژل انجام شد. روش‌ها: ایروژل‌ها با روش‌های متداولی نظیر طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (ftir)، میکروسکوپی الکترونی پویشی (sem)، میکروسکوپی نوری (om)، تعیین سطح ویژه (bet)، گرماوزن‌سنجی (tga) شناسایی شدند و چگالی و درصد جذب آن‌ها اندازه‌گیری شد. اثر عامل‌هایی نظیر درصد و طول الیاف و درصد پلی(وینیل الکل) (pva) بر مقدار جذب نفت بررسی شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد، میان الیاف و pva پیوند شیمیایی برقرار شده و ساختاری شبکه‌ای به‌وجود آمده است. همچنین مشخص شد، درصد pva موثرترین عامل بر مقدار جذب است. شرایط بهینه شامل %3 وزنی الیاف پلی‌آکریلونیتریل، 5mm طول الیاف پلی‌آکریلونیتریل و %1 وزنی pva تعیین شد که در این شرایط جاذب ساخته‌شده قابلیت جذب حدود %1294 نفت را نشان داد. افزون بر این، سطح ویژه نمونه بهینه، 100.35m2/g مشخص شد که حاکی از مناسب‌بودن جاذب ساخته‌شده برای جذب نفت است.
کلیدواژه ایروژل، پلی‌آکریلو نیتریل، الیاف، پلی(وینیل الکل)، جاذب نفت
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved