>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ساخت اکسترودر خودپاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید  
   
نویسنده نوید فامیلی محمد حسین ,کوکبی مهرداد ,شفیعی محمدرضا
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1383 - دوره : 17 - شماره : 4 - صفحه:201 -210
فایل تمام متن
چکیده    اکسترودرها بدون شک از مهمترین ماشینهای مورد استفاده در صنایع فراورش پلیمرها بشمار می روند . از فرایندهای مهم دراین زمینه اکستروژن واکنشی است . هنگام اکستروژن مواد گرماسخت به دلیل اانجام واکنش ، کنترل فرایند بسیار مشکل است . استفاده از اکسترودرهای خاص وهمچنین دانستن سینتیک واکنش ازعوامل موثر در انجام موفقیت آمیز اکستروژن واکنشی است . از انواع پیچ های خاص مورد استفاده مدول خود پاک کن است . در این گونه مدولها امکان چسبیده شدن هیچ ماده ای به سطح پیچ داده نمی شود . در این پژوهش ، طراح و ساخت پیچ های خود پاک کن بررسی شده است . درادامه برای تعیین خاصیت خود پاک کنندگی ، اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید انجام و نتایج حاصل با نمونه های تولید شده به روش پیمانه ای مقایسه شده است .
کلیدواژه اکسترودر دوپیچه ، خود پاک کن ، ملامین فرمالدهید ، اکستروژن واکنشی ، فرایند .
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی , گروه مهندسی پلیمر , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی , گروه مهندسی پلیمر , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی , گروه مهندسی پلیمر , ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved