>
Fa   |   Ar   |   En
   فقر جهانی و عدالت جهان‏میهنانه  
   
نویسنده میرموسوی علی
منبع علوم سياسي - 1395 - دوره : 19 - شماره : 76 - صفحه:171 -202
چکیده    فقر از مسائلی است که نظریه‏پردازان عدالت و عدالت‏خواهان همواره نگران آن بوده‏اند و دغدغه حل آن را داشته‏اند. شکاف فزاینده میان کشورهای ثروتمند و تهی‏دست، گسترش فاجعه‏آمیز فقر جهانی را در پی داشته و حل این مسئله را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. ملی گرایی حاکم بر نظریه هنجاری سیاسی، برخی از نظریه‏پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصه داخلی و عرصه بین‏المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان‏میهن‏گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده‏اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزه عدالت جهان‏میهنانه را طرح کنند. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به جهان‏میهن‏گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چارچوب رهیافت‏های مختلف می‏پردازد.
کلیدواژه فقر، فقرجهانی، عدالت، جهان‏میهن‏گرایی، رالز
آدرس دانشگاه مفید, گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی mirmoosavi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved