>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای  
   
نویسنده ستوده محمد ,متقی ابراهیم
منبع علوم سياسي - 1385 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:307 -321
چکیده    کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای (2001 – 1991) متن سودمند و با ارزشی است و با توجه به خلا موجود در ادبیات علمی و نظری سیاست خارجی ایران، می تواند باعث غنای هر چه بیشتر مطالعات علمی این حوزه گردد. نویسنده تلاش نموده با استفاده از نظریه های موجود روابط بین الملل، به تحلیل علمی رفتار سیاست خارجی ایران بپردازد و مطالب کتاب را در سه بخش سازماندهی کرده است. در بخش اول که مربوط به مباحث تیوریک می باشد، تمهیدات نظری بحث در سه فصل ارایه شده است در بخش دوم تحت عنوان ویژگی های زیر سیستم های منطقه ای ایران در پنج فصل مطالب سازماندهی شده که در آن ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، ایران در خلیج فارس، ایران و شرق مدیترانه و ایران در آسیای جنوب غربی مورد بحث واقع شده است. در بخش سوم تحت عنوان پیامدهای امنیتی تحولات منطقه ای برای ایران در دو فصل مباحث تنظیم گردیده است. در فصل اول تاثیر دگرگونی های زیر سیستم های منطقه ای ایران بر امنیت کشور بحث گردیده و در فصل دوم در قالب نتیجه گیری، به ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی پرداخته شده است. با توجه به بیان چارچوب کلی کتاب مباحث بنده شامل دو بخش نقد روشی و نقد محتوایی است و در ادامه دکتر متقی بحث‌ها را تکمیل خواهند کرد.
کلیدواژه سیاست خارجی ,تحولات منطقه ای
آدرس دانشگاه باقرالعلوم (ع), ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved