>
Fa   |   Ar   |   En
   تاسوکی (3)  
   
نویسنده لک زایی رضا
منبع علوم سياسي - 1385 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:323 -342
چکیده    در شامگاه پنج شنبه بیست و پنج اسفند ماه 1384 در میانه ی جاده ی زابل – زاهدان، در محلی به نام تاسوکی، فاجعه تروریستی دلخراشی رخ داد که در آن بیست و دو تن از مسافران عبوری، در حالی که دست ها و چشمان آنها بسته شده بود، توسط گروه موسوم به جندالله، در حالی که این گروه لباس نیروی انتظامی را به تن داشتند و ایست بازرسی ساختگی برقرار کرده بودند، به فیض شهادت نایل آمدند. هفت تن مجروح گشته و هفت تن نیز به گروگان گرفته شدند که ستوان یکم پاسدار محمد شاهبازی در ایامی که در اسارت گروه مذکور بود به شهادت رسید و شش تن دیگر نیز به تدریج در طی دویست روز آزاد شدند. آنها در برابر آزادی گروگان ها خواستار آزادی پنج نفر زندانی بودند. در اینجا قسمت سوم خاطرات رضا لک زایی، یکی از گروگان های این واقعه را می خوانید.
کلیدواژه فاجعه تروریستی ,اسارت ,شهادت ,آزادی
آدرس دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved