>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی شدن و سر انجام نزاع گفتمانها (نقد و بررسی تحلیل گفتمانی جهانی شدن)  
   
نویسنده بهروزلک غلامرضا
منبع علوم سياسي - 1385 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:37 -61
چکیده    این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به دلیل باور به نزاع بی پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه جهانی شدن ,روش شناسی ,گفتمان ,نزاع گفتمانی ,حق و باطل
آدرس دانشگاه باقرالعلوم (ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved