>
Fa   |   Ar   |   En
   دین و عرفی شدن در ایران معاصر  
   
نویسنده نباتیان محمداسماعیل
منبع علوم سياسي - 1384 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:97 -126
چکیده    عرفی شدن دین در دو گفتمان اسلام سیاسی وتجدد، دارای معانی متفاوتی است. تجدد در پی عرفی شدن دین است تا مفاهیم اساسی خود را در خارج از حوزه دین معنا دهی کند؛ اما اسلام‌گرایی در پی عرفی شدن است تا بر اساس تحولات وتغییرات ومقتضیات زمان ودر چارچوب اجتهاد، به مسایل ونیازها در دایره شریعت پاسخ دهد. در تاریخ معاصر ایران این دو گفتمان مبنای بسیاری از تحولات سیاسی ـ اجتماعی است وبرای تحلیل آنها باید با عصای این دو گفتمان گام برداشت.برای تبیین مسیله عرفی شدن در ایران معاصر، به تحلیل دو گفتمان تجدد و اسلام‌گرایی و مفهوم عرفی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف پرداختیم وبا مفصل‌بندی چندین دال مهم حول دال‌های مرکزی مدرنیته و اسلام‌گرایی، به تبیین این مفاهیم در نظام معنایی تجدد و اسلام‌گرایی با استفاده از شواهدی از ایران معاصر اقدام کردیم. در پایان نمودهایی از عرفی شدن را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده‌ایم.
کلیدواژه عرفی شدن ,مدرنیته (تجدد) ,اسلام ,اسلام سیاسی ,گفتمان
آدرس دانش‌آموخته حوزه علمیه قم وکارشناسی ارشد علوم سیاسی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved