>
Fa   |   Ar   |   En
   سکولاریسم و سکولاریزاسیون  
   
نویسنده یزدانی مقدم احمدرضا
منبع علوم سياسي - 1384 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:75 -95
چکیده    سکولاریسم و سکولاریزایسون دو واژه با بار معنایی خاص خود هستند که می‌توان از موقعیت کنونی این دو با تعبیر «مبهم» یاد کرد. به کارگیری این دو واژه در ایران معاصر بر ابهام ذاتی این دو افزوده است. نوشتار حاضر تلاشی در جهت ابهام‌زدایی از دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون و شفاف سازی معنایی این دو است.نخست تاریخچه طرح ایده سکولاریزاسیون در ایران معاصر بررسی و پس از آن به برابر نهاد صحیح برای دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته می‌شود. هم چنین پیشنهاداتی برای بررسی علمی این دو عرضه می‌گردد.سکولاریسم، علاوه بر مباحث معنایی، به مثابه یک نظریه سیاسی نیز در ایران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین به سکولاریسم و سکولاریزاسیون به منزله مدل تحلیلی برای تحولات کشور اشاره می‌شود.در تلاش برای راه‌یابی به هسته اصلی معنای سکولاریسم و سکولاریزاسیون تحلیلی از دیدگاه ماکس وبر در این باره ارایه شده است. آن گاه به عنوان یک مورد مشخص و برجسته از موضوعاتی که ممکن است تحت شمول سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون قرار گیرند به دین و سیاست و نسبت این دو با یک دیگر پرداخته می‌شود. بنابراین نوشتار حاضر درآمدی بر مباحث ضروری و گسترده در باب سکولاریسم و سکولاریزاسیون است.
کلیدواژه سکولاریزم ,سکولاریزاسیون ,سکولاریزاسیونیسم ,سکولاریته ,عقلانیت ارزشی ,عقلانیت هدف‌مند ,دین و سیاست
آدرس حجه الاسلام یزدانی مقدم دانشجوی دکتری علوم سیاسی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved