>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1388 - دوره:18 - شماره:1


  tick  اثر اندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لازوی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus - صفحه:137-152

  tick  بررسی اثرات آلودگی بخش معلول در آب نفت خام بر تجمع هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای (Pahs) در چهار گونه از ماهیان تجاری خلیج فارس - صفحه:109-124

  tick  بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) - صفحه:21-32

  tick  بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:81-100

  tick  بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus Coioiedes) - صفحه:101-108

  tick  بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius Lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان - صفحه:55-64

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشهیر - صفحه:169-174

  tick  بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبنتوز در خورهای شمالی استان بوشهر - صفحه:125-136

  tick  تعیین کیفیت آب خوریات خوزستان (شمال غربی خلیج فارس) با استفاده از شاخص (Wqs) - صفحه:65-72

  tick  تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387) - صفحه:153-162

  tick  جدا سازی شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) در منطقه چوئبده آبادان - صفحه:163-168

  tick  شناسایی ترکیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (Holothuria Sp.) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آنها به روش Oil Stability /Index (Osi) - صفحه:13-20

  tick  مطالعه برخی از شاخصهای بیوشیمیایی مایع سلومیک و تاثیر آن بر تحرک اسپرماتوزورآ ماهی شیپ (Acipenser Nudiventris Lovetzky, 1828) در حوزه جنوب شرقی دریای خزر - صفحه:73-80

  tick  مطالعه مراحل رشد ونمو جنینی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus Latus) - صفحه:33-42

  tick  مقایسه ترکیبات شیمیایی آرتیما ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (Hufa) در زمانهای مختلف - صفحه:43-54

  tick  مقایسه کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus) در استان هرمزگان - صفحه:1-12
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved