>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1381 - دوره:11 - شماره:4


  tick  اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک در شرایط مختلف Ph و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی - صفحه:59-74

  tick  ارزیابی ذخایر و بررسی برخی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایرانی در سواحل ایرانی دریای خزر - صفحه:97-118

  tick  بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia) در خورموسی (استان خوزستان) - صفحه:41-58

  tick  بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس - صفحه:11-28

  tick  بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) - صفحه:29-40

  tick  بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) - صفحه:119-132

  tick  بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس - صفحه:1-10

  tick  رهاسازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378 - صفحه:149-156

  tick  شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد - صفحه:133-148

  tick  نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران - صفحه:75-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved