>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1395 - دوره:25 - شماره:4


  tick  اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Frisii Kutum) طی نگهداری در دمای یخچال - صفحه:109-120

  tick  اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum Vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Kutum) - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella Cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر - صفحه:87-99

  tick  بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا - صفحه:17-26

  tick  بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:41-52

  tick  بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum Vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:163-169

  tick  بررسی اثرات آرد هسته دانه انار (Pomegranate (Punica Granatum بر فراسنجه های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:171-175

  tick  بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و روند تغییرات توده زنده خانواده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آبهای ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:121-131

  tick  بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی خیار دریایی Holothuria Parva در دو حالت خشک ( آبدهی شده) و تازه - صفحه:77-86

  tick  بررسی ذخیره ویتامین‌های A و E در تخم مولدین قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) تحت تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus Pluvialis) - صفحه:27-39

  tick  بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa Ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر - صفحه:53-61

  tick  بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس ‌ماهیان - صفحه:155-161

  tick  ترکیب گونه‌یی و پراکنش مکانی ماهیان در دریاچه‌ی سد درودزن، استان فارس - صفحه:145-153

  tick  ترکیبا ت تقریبی-شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم (Sargassum Ilicifolium) مناطق مختلف ساحلی استان سیستان و بلوچستان - صفحه:133-144

  tick  جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius Vladykovi) و نازک (Chondrostoma Regium) در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال ‌و بختیاری - صفحه:101-107

  tick  مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌ های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia Urmiana) - صفحه:63-75
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved