>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1395 - دوره:25 - شماره:3


  tick  اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus Grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:167-179

  tick  اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella Salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus Rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia Franciscana - صفحه:155-166

  tick  اثرات عصاره آبی برگ مورد(Myrtus Communis) بر تغییرات کیفی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus Mykiss)، شکم خالی، نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس - صفحه:1-14

  tick  ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاه های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران - صفحه:149-153

  tick  بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus Mykiss) با روش Pcr-Sscp - صفحه:25-39

  tick  بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری - صفحه:103-112

  tick  بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای (Rhodeus Amarus) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران - صفحه:81-90

  tick  بررسی برخی شاخص های زیستی سیاه ماهی Capoeta Buhsei در حوضه رودخانه قره چای ساوه - صفحه:257-262

  tick  بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس) - صفحه:243-249

  tick  بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال - صفحه:121-132

  tick  بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره جلبک دریایی( Sargassum Glaucescen) - صفحه:113-120

  tick  بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی» - صفحه:133-147

  tick  بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) - صفحه:91-102

  tick  تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex Hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن - صفحه:217-229

  tick  تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوری در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus Helleri) - صفحه:231-241

  tick  تاثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در معرض پاراکوات - صفحه:181-198

  tick  تاثیر سولفات سدیم، هیدروکسیدآلومینیوم و استات آلومینیوم بر پوسته‌زدایی سیست آرتمیا (Artemia Franciscana) - صفحه:73-79

  tick  تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‏ ماهی انگشت‏ قد قزل‏ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792) - صفحه:199-215

  tick  تاثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia Atlantica Subsp. Kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) طی دوره نگهداری - صفحه:273-279

  tick  تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل A و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis Oculata - صفحه:263-272

  tick  تعیین پراکنش و برآورد توده زنده جلبک های دریایی به ساحل آورده شده در آب های ساحلی دریای عمان - صفحه:51-61

  tick  مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی از عصاره‌های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری Yersinia Ruckeri در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:41-50

  tick  مطالعه تاثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon Idella) در دمای یخچال4°C - صفحه:63-72

  tick  مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران - صفحه:15-24

  tick  مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی (Poecilia Latipinna) قنات جرقویه اصفهان - صفحه:251-256
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved