>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1387 - دوره:17 - شماره:3


  tick  اثر - ال - اسکوربیل - 2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی (Huso Huso L.) - صفحه:107-120

  tick  اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) - صفحه:23-33

  tick  بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis Affines Galbana توسط صدفچه های صدف مرواریدساز لب سیاه - صفحه:133-142

  tick  بررسی تغذیه Mnemiopsis Leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر - صفحه:34-46

  tick  بررسی سطوح برخی از شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) - صفحه:47-54

  tick  تاثیر شستشو با آب و آب نمک بر روی پروتئین های محلول در آب و کیفیت سوریمی تولیدی از ماهی فیتوناک (Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:143-151

  tick  تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:161-163

  tick  تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید گل در پرورش میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:15-22

  tick  تغییرات مکانی و زمانی شوری، چکالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس - صفحه:1-14

  tick  خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius Caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) - صفحه:87-98

  tick  شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) - صفحه:121-132

  tick  علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (Mugil Cephalus L.) تکثیر شده در ایران - صفحه:153-159

  tick  فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) - صفحه:165-170

  tick  فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:55-63

  tick  کاربرد میوه بلوط به عنوان همبندکننده جیره و اثر آن بر خصوصیات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان - صفحه:99-106

  tick  پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان - صفحه:65-75

  tick  پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella Sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم - صفحه:77-86
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved