>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1394 - دوره:24 - شماره:2


  tick  اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهیان سفید - صفحه:95-103

  tick  ارزش غذایی اسید های چرب دو ریز جلبک Nannochloropsis Oculata و Isochrysis Galbana - صفحه:135-142

  tick  استفاده از آرتمیای غنی شده با Lc-Pufa بر بازماندگی و مقاومت به تنش‌ Ph در نوزاد فرشته ماهی (Peterophylum Scalar) - صفحه:77-86

  tick  بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus Mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن - صفحه:143-150

  tick  بررسی ریخت شناسی و بافت شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium Punctatum) خلیج فارس - صفحه:65-77

  tick  بررسی مقایسه‎ای نگهداری برخی جلبک‏های آب شیرین به روش‎های انجماد خشک و محافظت سرمایی - صفحه:103-114

  tick  بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی - صفحه:151-157

  tick  بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:125-134

  tick  تاثیر نسبت های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقا پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus Vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک - صفحه:13-28

  tick  تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger Kanagurta) در آبهای خلیج فارس - صفحه:115-124

  tick  تعیین میزان فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت های مختلف (عضله، آبشش، کلیه و روده) عروس ماهی زاینده رود Petroleuciscus Esfahani - صفحه:43-52

  tick  تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) پس از تزریق کورتیزول - صفحه:1-13

  tick  شناسایی انگل های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان - صفحه:87-94

  tick  مطالعه ساختار جمعیت زیو پلانکتون در تالاب انزلی - صفحه:29-42

  tick  مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس - صفحه:53-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved