>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1392 - دوره:22 - شماره:2


  tick  ارزیابی ثبات لیزوزومی و شکنندگی غشاء سلول گلبول قرمز خون ماهی گل خورک ( Boleophthalmus Dussumieri) به عنوان نشانگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای - صفحه:65-76

  tick  ارزیابی فیتوپلانکتونها در پساب‌های کشاورزی بعنوان شاخصی در امکان سنجی آبزی پروری در محدوده رودخانه کارون ( اهواز تا خرمشهر) - صفحه:55-64

  tick  ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و حسی برگر تولید شده با نسبت های متفاوت گوشت مرغ و ماهی (کیلکا) - صفحه:113-125

  tick  اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه ی Goniobranchus Annulatus (Mollusca: Nudibranchia) در آبهای ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I - صفحه:77-86

  tick  بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis Niloticus) و هیبرید قرمز (O. Niloticus × Tilapia Mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران - صفحه:1-11

  tick  بافته علمی کوتاه: بررسی میزان شیوع آلودگی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در برخی ماهیان منابع آبی استان آذربایجان غربی - صفحه:147-152

  tick  برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان - صفحه:127-136

  tick  بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus Officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:87-98

  tick  بررسی اثرات مانسون تابستانه بر فراوانی دوکفه‌ای‌ها و شکم پایان در سواحل ایرانی دریای عمان - صفحه:15-23

  tick  بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:99-112

  tick  تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser Stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد - صفحه:23-34

  tick  مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser Persicus) - صفحه:47-54

  tick  ویژگی های میکروبی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری تهیه شده از گوشت ماهی کپور معمولی با تکنیک تلقیح انکوباسیون - صفحه:35-46

  tick  یافته علمی کوتاه: کاریولوژی ماهی خیاطه (Alburnoides Bipunctatus) منطقه زابل - صفحه:137-146
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved