>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1394 - دوره:24 - شماره:1


  tick  اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium Nipponense (De Haan,1849) - صفحه:83-96

  tick  اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان - صفحه:109-121

  tick  اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser Stellatus) - صفحه:97-108

  tick  ارزیابی جوامع زیوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) - صفحه:145-155

  tick  ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زیوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375 - صفحه:47-58

  tick  اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox Lucius) تالاب انزلی - صفحه:75-82

  tick  بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های عملکردی پروتیین ایزوله شده از فانوس ماهی (Benthosema Pterotum) با استفاده از روش تغییر Ph - صفحه:25-36

  tick  بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina Boyeri Caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر - صفحه:121-132

  tick  بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان - صفحه:1-12

  tick  تاثیر روتیفر آب شیرین غنی شده با ویتامین C برشاخصهای رشدلاروتاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:139-144

  tick  تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:37-46

  tick  تغییرات بیوشیمی، استروییدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser Stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول - صفحه:59-74

  tick  مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus Spinosa وآرتمیا Artemia Urmiana بر مقدار رنگدانه های کاروتنوییدی پوست ماهی گلدفیش Carassius Auratus - صفحه:13-24

  tick  گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد - صفحه:133-138
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved