>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1386 - دوره:16 - شماره:3


  tick  اثرات سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی روی شاخص های رشد شاه میگوی جوان آب شیرین (Astacus Leptodactylus) - صفحه:81-90

  tick  اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لارو ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی - صفحه:73-80

  tick  بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقاء Artemia Urmiana و Artemia Franciscana - صفحه:123-132

  tick  بررسی تراکم پذیری میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) در شرایط پرورش آزمایشگاهی - صفحه:159-164

  tick  بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:147-154

  tick  بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید (Rutilus Frisii Kutum) در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد (ژئوممبران) - صفحه:155-158

  tick  بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر - صفحه:55-64

  tick  بررسی کاریوتایپ ماهی گل چراغ Garra Rufa (Heckel, 1843)(Actinopterygii: Cyprinidae) - صفحه:11-18

  tick  بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی (Stichopus Hermanni)در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش، خلیج فارس - صفحه:39-54

  tick  تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus Iniae) جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی و تانک - صفحه:29-38

  tick  تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی در تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser Nudiventris) با استفاده از روش تکه برداری از گناد - صفحه:65-72

  tick  جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (Pahs) در دریاچه طشک و بررسی اثر غلظت نمک بر آنها - صفحه:103-112

  tick  شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز (Penaeus Semisulcatis De Haan, 1844) در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس - صفحه:133-146

  tick  مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساخلی دریای خزر (استان مازندران) (عمق کمتر از 10 متر) - صفحه:91-102

  tick  معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل های لرنه آ سیپریناسه آ (Lernaea Cyprinacea) و لرنه آ کتنوفارینگودونی (L. Ctenopharyngodoni) با استفاده از روش Rapd - صفحه:19-28

  tick  مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری (Aphanius Sophiae) در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد - صفحه:113-122

  tick  پویایی شناسی جمعیت دو کفه ای مروارید ساز محار (Pinctada Radiata)در غرب جزیره لاوان - صفحه:1-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved