>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1393 - دوره:23 - شماره:1


  tick  اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus Semisulcatus) - صفحه:109-116

  tick  ارزش غذایی گیاه دریایی Sargassum Lentifollium - صفحه:31-40

  tick  بررسی اثرات فیتو استروژنی عصاره بابونه ((Matricaria Recutita بر رشد ورسیدگی اووسیت های ماهی گورامی سه خال (Trichogaster Trichopterus) - صفحه:85-94

  tick  بررسی تاثیر غلظت های مختلف شوری بر روی میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چویی (Tetraselmis Chuii) - صفحه:9-22

  tick  بررسی تغییر فاکتورهای ایمنی هموسیت کل (Total Hemocyte Count) و پروتیین پلاسما کل (Total Protein Plasma) در میگوی پاسفید غربی آلوده به مونودون باکولوویروس(Mbv) - صفحه:1-9

  tick  تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قد ماهی آزاد دریای خزر(Salmo Trutta Caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی - صفحه:95-108

  tick  تاثیر جیرههای مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops Serrulatus - صفحه:51-62

  tick  تغییرات شبانه روزی جمعیت لارو ماهیان در آبهای ساحلی خلیج چابهار - صفحه:123-130

  tick  تفاوت های ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) موجود در ایران و قزل آلای وارداتی از فرانسه - صفحه:75-84

  tick  سمیت تغذیه‌‌ای کلویید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:23-30

  tick  شنا سا یی مراحل لاروی فانوس ماهیان در آبهای ایرانی دریای عمان - صفحه:41-50

  tick  کنترل روند برگشت ازبیهوشی با گل میخک(Eugenia Caryophyllata) در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:117-122

  tick  پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر - صفحه:63-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved