>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1384 - دوره:14 - شماره:3


  tick  ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع، تراکم، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیر کلایه لاهیجان - صفحه:141-156

  tick  استفاده از تراکم عناصر کمیاب در اتولیت جهت مطالعه جمعیتی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus Rutilus) - صفحه:19-36

  tick  اندازه گیری میزان سورفکتانت آنیونی در تالاب انزلی - صفحه:61-68

  tick  بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مراکز تکثیر میگوی چوئبده آبادان - صفحه:69-78

  tick  بررسی تاثیر سمیت حاد دیازینون بر روی شاخصهای خونی ماهی شیپ Acipenser Nudicentris و تعیین میزان Lc50 - صفحه:49-60

  tick  بررسی غذا و عادت غذایی تاسماهیان(Acipenseridae) تا عمق 10 متری در سواحل استان گیلان - صفحه:37-48

  tick  بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia Urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون - صفحه:101-112

  tick  بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رها سازی بچه ماهی سفید - صفحه:167-182

  tick  بررسی وضعیت تکثیر طبیعی و تعیین زمان و مکان تخمریزی ماهی سیاه کولی (Vimba Vimba Persa Pallas,1814) در سفیدرود - صفحه:113-126

  tick  تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طلایی(Mugil Auratus) دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک( طول استاندارد، وزن، سن و جنسیت) - صفحه:1-18

  tick  تعیین مناسب ترین سن و وزن رهاسازی بچه تاسماهی ایرانیAcipenser Persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر بر اساس شاخص شوری - صفحه:127-140

  tick  توزیع فصلی جلبک های اپی فیت روی بسترهای طبیعی و مصنوعی و رابطه بین بیوماس آنها با برخی عوامل فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی - صفحه:199-206

  tick  تولید ماهی ماده زا میوزی کپور معمولی(Cyprinus Carpio L.) به وسیله اشعه گاما - صفحه:183-198

  tick  مقایسه تجمع فلزات سنگین( روی، مس، کادمیم، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دو گونه تاسماهی ایرانی(Acipenser Persicus) و ازون برون(Acipenser Stellatus) حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:79-100

  tick  مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان - صفحه:157-166
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved