>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1391 - دوره:21 - شماره:1


  tick  اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser Ruthenus) - صفحه:1-12

  tick  اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss)در دمای یخچال - صفحه:13-24

  tick  بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus Rutilus) - صفحه:113-122

  tick  بررسی انگل‌های‌ ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان - صفحه:25-38

  tick  بررسی تجمع زیستی جیوه کل در بافت های عضله سفید، عضله قرمز و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) دریاچه سد قشلاقسنندج - صفحه:79-88

  tick  بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita Textilesدر مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان) - صفحه:175-180

  tick  بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa Orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس - صفحه:147-160

  tick  بررسی مقایسهای ترکیبات مغذی و پروفیل اسیدهای آمینه در استخوان های ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella Gibossa)، کیلکای آنچوی (Clupeonella Engrauliformis) و موتو ماهی (Stolephorus Indicus) - صفحه:102-112

  tick  تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد، بازماندگی و تجمع رنگدانه در پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:89-100

  tick  تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی Vannamei) (Litopenaeus - صفحه:39-46

  tick  تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus Frisii Kutum) در طول دوره تکامل لاروی - صفحه:65-78

  tick  معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس - صفحه:171-174

  tick  مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی - صفحه:161-170

  tick  نقش تغذیهای نوکلیوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:133-146

  tick  پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus Vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis Niloticus) در سیستم مدار بسته - صفحه:47-64

  tick  پرورش سیکلوپیید پاروپای Metacyclops Gracilis تغذیه شده با جلبک سبز Scenedesmus Quadricauda در سطوح مختلف اکسیژن محلول - صفحه:123-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved