>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1401 - دوره:31 - شماره:1


  tick  اثر سیستم بیوفلاک بر شاخص‌های رشد، ترکیب بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی جوان کپور معمولی در تراکم‌های مختلف پرورشی - صفحه:35-46

  tick  اثر فاکتورهای دما، Ph و زمان بر پایداری و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین استخراج‌‌شده از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus Pluvialis) - صفحه:109-120

  tick  بررسی اثرات زیست‌بومی حضور گونه‌‌های غیر بومی در تالاب بین‌المللی شادگان - صفحه:81-96

  tick  بررسی تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال Igg در پاسخ به تزریق ویروس کشته شده سپتی‌سمی خونریزی دهنده (Vhsv) ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhyncus Mykiss) در خرگوش Oryctolagus Cuniculus به منظور تولید کیت تشخیص سریع - صفحه:69-80

  tick  تاثیر تغذیه با میوه بلوط ایرانی (Quercus Brantii) خیسانده و تخمیر شده بر میزان رشد، مصرف غذا و ترکیب لاشه کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:47-56

  tick  تاثیر مکمل‌سازی عصاره گیاه شوید (Anethum Graveolens) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشدی و بیوشیمیایی خون ماهی تزیینی گرین ترور (Andinocara Rivulatu) - صفحه:57-68

  tick  تنوع گونه‌ای، الگوی پراکنش و توالی زمانی جوامع کرم‌‌های پیکانی (Chaetognatha) در آبهای مصبی-ساحلی شمال بوشهر- خلیج فارس - صفحه:23-34

  tick  جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله دانه کنجد در جیره غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) و تاثیر آن بر شاخص‌های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و آنزیم‌های کبدی - صفحه:97-108

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی Vibrio Alginolyticus از ماهیان دریایی پرورشی در مزارع استان‌‌های جنوبی کشور - صفحه:9-21

  tick  فراوانی تورهای گوشگیر غیر مجاز سرگردان در آبهای ساحلی استان گلستان - صفحه:1-8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved