>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1401 - دوره:31 - شماره:4


  tick  اثرات تنطیمی سیس و ترانس Lncrna در بیان افتراقی ژن‌ها طی آلودگی ویروس سپتی سمی خونریزی‌دهنده (Viral Hemorrhagic Septicemia) در ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhyncus Mykiss) - صفحه:1-14

  tick  ارزیابی تجویز جیره‌‌ای ترکیب گزنه (Urtica Dioica) و آقطی (Sambucus Ebulus) بر شاخص‌‌های رشد، خون، ایمنی و بازماندگی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در مواجهه با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas Hydrophilla) - صفحه:89-105

  tick  ارزیابی جریان زیست‌محیطی رودخانه با روش‌های هیدرولوژیک و اکوهیدرولوژیک به‌منظور حفاظت از اکوسیستم آبی و آبزیان - صفحه:107-119

  tick  استفاده مجدد از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری میاندوآب جهت پرورش Artemia Urmiana (Günther, 1890) - صفحه:15-28

  tick  تاثیر لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus Rhamnosus) ریزپوشانی شده با آلژینات/کیتوزان به دو روش ژلاسیون یونی و امولسیون داخلی بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی قزل‌‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:53-71

  tick  تنوع ریختی جمعیت‌های نازک ماهی جنوبی (Chondrostoma Regium) در زیرحوضه‌‌های آبریز شمالی خلیج فارس با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی - صفحه:125-132

  tick  شناسایی و بررسی فراوانی و زی‌توده کفزیان به منظور تعیین کیفیت آب رودخانه بالیخلی چای اردبیل - صفحه:41-51

  tick  مطالعه بیماری سپتی‌‌سمی هموراژیک ویروسی (Vhs) در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) به روش مولکولی (Multiple Rt-Pcr) در استان چهارمحال و بختیاری (سال 1394) - صفحه:121-124

  tick  مطالعه تغییرات کیفیت فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) طی دوره نگهداری در مخازن عرضه زنده - صفحه:73-87

  tick  مطالعه تنوع ژنتیک پیش‌‌مولدین ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) پرورشی مزارع منتخب استان آذربایجان غربی با استفاده از روش ریزماهواره - صفحه:29-39
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved