>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1400 - دوره:30 - شماره:6


  tick  اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه - صفحه:63-82

  tick  اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca Gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی میزان رشد، ‌‌توده زنده و محتوای رنگدانه‌‌های جلبک Dunaliella Salina پرورش یافته در آبهای ژرف سیستان - صفحه:127-143

  tick  برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تاکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز - صفحه:25-42

  tick  بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر - صفحه:97-110

  tick  بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی - صفحه:13-24

  tick  تاثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso Huso) پرورشی جوان - صفحه:111-125

  tick  تهیه پخشینه رژیمی با استفاده از پکتین و ژلاتین حاصل از پوست کپور نقره‌‌ای (Hypophthalmichthys Molitrix) و ارزیابی آن طی پنج هفته نگهداری در یخچال - صفحه:145-156

  tick  مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی - صفحه:43-61

  tick  نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست‌‌فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی‌‌اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول - صفحه:83-95
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved