>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1399 - دوره:29 - شماره:6


  tick  اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید‌‌زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius Auratus) - صفحه:133-142

  tick  استخراج و ارزیابی ویژگی‌‌های ضد اکسایشی و امولسیون کنندگی آلژینات استخراجی از جلبک قهوه‌‌ای Sargassum Ilicifolium - صفحه:167-178

  tick  بررسی اثرات رژیم‌های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo Caspius) - صفحه:1-10

  tick  بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus Kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر - صفحه:77-84

  tick  بررسی تاثیر روش لخته سازی بر راندمان برداشت زی‌‌توده و محتوی اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella Salina، جداسازی شده از تالاب لیپار، چابهار - صفحه:109-120

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بی‌‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه پسیخان - صفحه:85-97

  tick  بررسی تغییرپذیری ژنتیکی جمعیت‌‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta Trutta (Heckel, 1843) استان کردستان با استفاده از نشانگرهای IrapIrap - صفحه:65-76

  tick  تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:29-42

  tick  تاثیر غلظت‌های متفاوت نانو ذرات سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی پرورشی ((Litopenaeus Vannamei - صفحه:43-51

  tick  تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان - صفحه:143-154

  tick  تعیین اندازه چشمه مناسب تور گوشگیر سطحی مورد استفاده ماهی هوور مسقطی Katsuwonus Pelamis Linnaeus, 1758)) به روش غیرمستقیم - صفحه:121-131

  tick  تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص Tba و روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:155-166

  tick  کیفیت آب مزارع پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus Vannamei) طی یک دوره پرورش در استان هرمزگان - صفحه:179-189

  tick  مطالعه پارامترهای غیر زیستی آب در مجاورت قفس‎های دریایی پرورش ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر، منطقه عباس‎آباد - صفحه:11-28

  tick  مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva Lactuca، Sargassum Ilicifolium و Nizimuddinia Zanardini) - صفحه:53-63

  tick  میزان رشد و محتویات رنگدانه ریزجلبکDunaliella Viridis پرورش یافته در سطوح مختلف پساب کارخانه آرد ماهی - صفحه:99-107
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved