>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:6


  tick  اثرات استفاده از نسبت های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:13-24

  tick  اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) - صفحه:111-121

  tick  اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:79-88

  tick  ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus Maeoticus) بر شاخصهای رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus Kutum, Kamenskii, 1901) - صفحه:47-55

  tick  بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira Plantensis) - صفحه:69-78

  tick  بررسی کیفیت آب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص‌‌های باکتریایی و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب - صفحه:89-97

  tick  بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia Reticulata) در سیستم مدار بسته - صفحه:25-33

  tick  جنبه‌های زیستی و رشد کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) در دهه اخیر در سواحل ایران - صفحه:99-109

  tick  شناسایی مهمترین صفات اقتصادی در برنامه اصلاح نژاد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:133-145

  tick  عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil Cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces Cerevisiae) - صفحه:1-11

  tick  مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌‌های آبی با تاکید بر دریای خزر - صفحه:159-164

  tick  مطالعه برخی ویژگی‌های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون - صفحه:147-158

  tick  مطالعه رفتار، اولویت‌‌ها و موانع مصرف‌‌کنندگان میگو در کشور - صفحه:35-46

  tick  مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus Latus) - صفحه:57-68

  tick  گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser Baeri) پرورشی در ایران - صفحه:123-131
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved