>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1383 - دوره:13 - شماره:2


  tick  بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus Indicus، H. Milne Edward ، 1837) - صفحه:51-60

  tick  بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capeta Capoeta Gracilis (Cyprinidae) در رودخانه شیرود (مازندران ) - صفحه:73-82

  tick  بررسی امکان پرورش جلبک دریایی گونه Gracilaria Corticata در محیط طبیعی (دریا) در چابهار - صفحه:61-72

  tick  بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (Sem) - صفحه:1-10

  tick  بررسی تأثیر فلز سنگین روی بر سه گونه جلبک Anabaena Flos - Aquae و Scenedesmus Obliquus ، Chlorella Vulgaris - صفحه:83-90

  tick  بررسی تغذیه سیاه ماهی Capoeta Capoeta در دریاچه مخزنی سد ماکو - صفحه:163-176

  tick  بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus Pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس‌) - صفحه:143-150

  tick  بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر - صفحه:151-162

  tick  تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea Cucullata در سواحل دریای عمان - صفحه:23-32

  tick  فراوانی فیتو پلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان - صفحه:11-22

  tick  مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus )در مراحل ابتدایی زندگی - صفحه:33-50

  tick  مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور (Cyprinus Carpio ) - صفحه:91-116

  tick  مطالعه میزان رشد دیاتومه Skeletonema Costatumتحت تأثیر رژیمهای مختلف نوری - صفحه:117-126

  tick  معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود - صفحه:177-184

  tick  پرورش مولد میگوی سفید هندی Penaeus Indicus از طریق پرورش میگوهای جوان پرورشی و وحشی با استفاده از غذای طبیعی در محیط بسته - صفحه:127-142
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved