>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1390 - دوره:20 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Frisii Kutum) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:89-100

  tick  اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه - صفحه:23-30

  tick  اثرچربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo Trutta Caspius) - صفحه:111-122

  tick  ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen Brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس - صفحه:123-134

  tick  الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema Pterotum در دریای عمان - صفحه:147-160

  tick  بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius Kessler، 1870) - صفحه:1-10

  tick  بررسی تناسب ارزش تغذیه ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys Nobilis) در اندازه های مختلف - صفحه:43-52

  tick  تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در تحت تنش های محیطی - صفحه:135-146

  tick  تعیین Lc50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia Urmiana) - صفحه:53-64

  tick  غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبک ها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان (بندر عباس و بندر لنگه) - صفحه:31-42

  tick  مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser Persicus ) با استفاده از روش Modeling - صفحه:11-22

  tick  مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius Caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره - صفحه:65-74

  tick  نقش کلینوپتیلولیت درحذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:101-110

  tick  وضعیت رشد موجودات روی سازه های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه - صفحه:75-88

  tick  یافته علمی کوتاه: ارزیابی اثر تراکم بر پارامترهای کیفی آب در پرورش فیل ماهی(Huso Huso) - صفحه:165-170

  tick  یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس - صفحه:161-164
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved