>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1389 - دوره:19 - شماره:3


  tick  اثر روتیفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus) - صفحه:1-10

  tick  اثر سختی و کدورت آب بر رشد جمعیت و هم آوری زئوپلانکتون آنتن منشعب آب شیرین Moina Macrocopa (Straus, 1820) - صفحه:97-106

  tick  اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella Vulgaris - صفحه:11-20

  tick  استفاده از سدیم آلژینات جهت پوشش خوراکی ماهی کیلکای معمولی (Clupeonellia Delicatula) هنگام بسته بندی و ارزیابی باکتریایی، شیمیایی و حسی آن - صفحه:61-76

  tick  استفاده از ناپلیوس آرتمیا ارومیانا Artemia Urmiana غنی شده با روغن های حاوی Hufa در پرورش لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:29-40

  tick  افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی ازون برون تازه (Acipenser Stellatus) در شرایط بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (Map) و خلاء - صفحه:127-140

  tick  اولین گزارش میگوی (Exopalaemon Styliferus (Crustacean: Decapods: Palaemonidae) از ایران - صفحه:157-159

  tick  بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان - صفحه:21-28

  tick  بررسی ساختار ژنتیکی جمهیت ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره - صفحه:151-156

  tick  بررسی مقایسه ای بازماندگی و مقاومت فیزیولوژیک لارو میگو پاسفید غربی (Litopenaeus Vannamei) تغذیه شده با غذای زنده (روتیفر و آرتمیا اورمیانا) و غذای کنسانتره - صفحه:41-50

  tick  بررسی مولکولی جمعیت شانه‌دار دریای خزر (Mnemiopsis Leidyi) به روش Rapd - صفحه:119-126

  tick  بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus Argus) - صفحه:77-86

  tick  تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه لیفه - بوسیف (سواحل شمال غرب خلیج فارس) براساس شاخص تجمع زمینی - صفحه:51-60

  tick  شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتو گاماروس دریای خزر(Sowinsky, 1894) Pontogammarus Maeoticus - صفحه:141-150

  tick  شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران - صفحه:87-96

  tick  مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت ‌های مختلف ماهی Garra Rufa در حوضه خلیج فارس و دجله - صفحه:107-118
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved