>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:5


  tick  اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی Acanthopagrus Arabicus, - صفحه:37-46

  tick  استخراج و خالص‌سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) و محاسبه پارامترهای سینتیک و نیمه عمر آن - صفحه:101-110

  tick  بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران - صفحه:57-66

  tick  بررسی اثرات پرورش میگو بر ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در خور تیاب، هرمزگان، ایران - صفحه:25-36

  tick  بررسی بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus Latus) در شرایط اسارت - صفحه:1-12

  tick  بررسی فعالیت آنتی‌‌فولینگ عصاره‌‌های خیار دریایی (Stichopus Herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوششهای رزین اپوکسی در محیط دریا - صفحه:89-99

  tick  تاثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus Lactis (Ptcc 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L.) - صفحه:143-156

  tick  تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:47-56

  tick  تاثیر برخی از منابع مختلف کربوهیدراتی بر عملکرد رشد، شاخص های بدنی و فعالیت آنزیم گوارشی آمیلاز در ماهی پنگوسی Pangasiandon Hypopthalmus - صفحه:79-88

  tick  تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina Astraulis Hauck) بر شاخص‌‌های ایمنی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی - صفحه:121-129

  tick  تجزیه و تحلیل ساختار کامل ناحیه دی لوپ میتوکندریایی به همراه موتیف‌های تنظیمی در 4 گونه ماهیان خاویاری دریای خزر - صفحه:13-23

  tick  تجمع عناصر فلزی (مس، روی، سرب و نیکل) در بافت‌های عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک (Schizocypris Altidorsalis) در چاه نیمه‌های سیستان - صفحه:157-161

  tick  لیست به‌روز شده و پراکنش جغرافیایی ماهیان در استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:111-119

  tick  مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری - صفحه:131-141

  tick  مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز - صفحه:67-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved