>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1396 - دوره:26 - شماره:4


  tick  اثر انجماد بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی بافت خوراکی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus Johnii) - صفحه:183-188

  tick  ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص - صفحه:73-81

  tick  بررسی آسیب‌شناختی بخش پیشین روده بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف Hufa و Pufa (C18) جیره غذایی - صفحه:13-23

  tick  بررسی برخی از فراسنجه‌های زیستی ماهی گوازیم دم‌ رشته‌ای (Nemipterus Japonicus) در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر) - صفحه:37-46

  tick  بررسی تاثیر پروبیوتیک آلفامیون بر شاخص‌های رشد، پارامترهای بیو شیمیایی خون و ترکیب لاشه فیل ماهی پرورشی (Huso Huso) - صفحه:151-159

  tick  بررسی دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مولدین استرلیاد Acipenser Ruthenus پرورشی - صفحه:131-138

  tick  بررسی ساختار جمعیتی شانک زردباله عربی Acanthopagrus Arabicus در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:173-181

  tick  بررسی مستمر سلامتی و عدم تایید وجود بیماری نکروز هماتوپویتیک عفونی (Ihn)در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در حومه یاسوج به وسیله روش های ملکولی (Rt-Pcr) و کشت سلولی در طی چهار سال 1394-1391. - صفحه:189-193

  tick  بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از مولفه‌های اصلی(Pca) - صفحه:107-117

  tick  تاثیر افزودن پودر میکروجلبک اسپیرولینا بر ترکیب اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه پاستا - صفحه:119-130

  tick  تاثیر سطوح مختلف زانتان و آلژینات بر کیفیت روغن ماهی ریز پوشانی شده - صفحه:139-150

  tick  تجمع فلزات نیکل و وانادیوم در عضله هشت گونه ماهی منطقه بحرکان بندر هندیجان (خلیج فارس) - صفحه:161-171

  tick  تعیین میانگین صید بر واحد سطح (Cpua) و زی‌توده ترکیب صید آبزیان ترال کف در آب‌های استان سیستان و بلوچستان - صفحه:83-93

  tick  تغییرات شاخص‌های اکسایشی چربی و ترکیب اسیدهای چرب فیله نمک سودشده ماهی آمور Ctenopharyngodon Idella تحت تاثیر انواع روش‌های پخت - صفحه:57-72

  tick  جداسازی و شناسایی سیست Dunaliella Salina (Chlorophyceae) از رسوبات ساحلی لیپار (دریای عمان) با استفاده از آنالیز مولکولی - صفحه:47-55

  tick  مطالعه تنوع، غالبیت و غنای گونه ای خرچنگ های منطقه بین جزر و مدی حوضه ساحلی بندر بوشهر - صفحه:1-12

  tick  مقایسه پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های صمصامی و دیناران با استانداردهای کیفی آب برای پرورش ماهی - صفحه:25-35

  tick  پراکنش زمانی و مکانی مروزئوپلانکتون Ilyoplax Frater در آب‌های ساحلی و مصبی بوشهر- خلیج فارس - صفحه:95-105
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved