>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1397 - دوره:27 - شماره:6


  tick  اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina Platensis) - صفحه:57-65

  tick  بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus Mykiss) - صفحه:35-46

  tick  بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان توسط زغال لیلکی (Gleditschia Caspica)، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد (Steel Wool) - صفحه:47-56

  tick  بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی Web Of Science بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی - صفحه:13-24

  tick  بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای(Fpc) - صفحه:165-170

  tick  تاثیر اسانس گیاه سیر (Allium Sativum) بر شاخص‌‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio Rerio) - صفحه:143-149

  tick  تاثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser Baerii, Brandt, 1869) - صفحه:1-12

  tick  تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus Carpio) - صفحه:25-34

  tick  تاثیر مکمل‌سازی رژیم غذایی با پودر جلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis Oculata) بر برخی شاخص‌های خونی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد - صفحه:105-113

  tick  سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان - صفحه:79-91

  tick  کاربرد روش شاخص کیفی برای تعیین مدت زمان نگهداری ماهی کفال پشت سبز (Chelon Subviridis) شکم خالی نگهداری شده در یخ - صفحه:127-141

  tick  معرفی روش مولکولی Pcr آشیانه ای (Nested Rt-Pcr) اصلاح شده جدید جهت تشخیص سریع بیماری نکروز عصبی ویروسی (Viral Nervous Necrosis) - صفحه:115-125

  tick  معرفی و پراکنش لاروهای خانواده شیرونومیده (Chironomidae) در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) - صفحه:151-163

  tick  یافته علمی: مقایسه تغییرات غلظت گلوکز خون در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) قبل و بعد از خوراک دهی - صفحه:171-175

  tick  پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:67-78

  tick  پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون و اثر گیاه سنبل آبی (Eichhornia Crassipes) در تالاب عینک، استان گیلان - صفحه:93-103
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved